Trường THCS Bắc Lũng nằm trên quốc 37, thuộc thôn Dẫm Chùa - Bắc Lũng - Lục Nam - Bắc Giang. Diện tích của trường là 8068m2.